Budowa

Szyta na miarę posadzka użytkowa

Stan techniczny i właściwości posadzki użytkowej decydują o przydatności całego obiektu do konkretnych celów. Dlatego precyzyjne określenie funkcjonalności posadzki pozwala stworzyć projekt rozwiązania dostosowanego do potrzeb współczesnego inwestora.

Posadzka przemysłowa powinna być nie tylko dobrze wykonana, ale przede wszystkim prawidłowo zaprojektowana. Rozwiązanie projektowe powinno spełniać szereg wymagań technicznych, eksploatacyjnych i innych wymagań ekonomicznie uzasadnionych. Już na początkowym etapie projektowania posadzki dobrze jest zebrać dane określające eksploatację posadzki. Im więcej dokładnych danych, tym posadzka zostanie zaprojektowana w sposób najbardziej optymalny.

Złożoność zagadnienia spowodowała, że marka Weber w Polsce oferuje przygotowanie przez konstruktora dokumentacji projektowej betonowej posadzki przemysłowej. Posadzka betonowa jest indywidualnie projektowana w zależności od przeznaczenia i przewidywanych obciążeń.

Projekty posadzek w systemach Weber wykonywane są dla specyficznych obiektów, takich jak hale magazynowe i produkcyjne, sklepy, garaże i powierzchnie wystawiennicze.

Przeprowadzenia wnikliwej i dokładnej analizy przyszłej posadzki polega na uwzględnieniu wiele parametrów, które wpływają na jej jakość oraz bezawaryjną eksploatację. Rozwiązanie szczegółowo określa grubość warstwy nośnej płyty betonowej, rodzaj i klasę betonu posadzkowego i zbrojenia rozproszonego, rozstaw dylatacji, sposób wykończenia powierzchni posadzki, rodzaj, parametry i grubość podbudowy, wtórny moduł odkształcenia oraz wskaźnika odkształcenia podbudowy.

Odpowiedzią na zróżnicowane wymagania rynku dotyczącego podłóg o specyficznym obciążeniu jest rozbudowany system nowoczesnych posadzek przemysłowych weber.floor INDUSTRY. Oferta marki Weber doskonale wpasowuje się we współczesne potrzeby i standardy, które stawiają przed planowanymi posadzkami coraz ostrzejsze kryteria.

Czynnikiem decydującym o trwałości posadzki jest klasa i jakość betonu oraz ilość i rodzaj zastosowanego zbrojenia rozproszonego. Rekomendowanym rozwiązaniem jest stosowanie podczas prac makrowłókien kopolimerowych FIBRE HG 54 lub FIBRE HG25, zamiast kiedyś powszechnie używanego zbrojenia stalowego o różnych charakterystykach geometrycznych i kształtach.

Różnorodność możliwości dotyczących stworzenia współczesnej posadzki użytkowej pozwala na dobranie optymalnej technologii realizacji, która zapewni długotrwałą i bezawaryjną eksploatację nawierzchni, a co za tym idzie całego obiektu budowlanego. Należy jednak pamiętać, że wybór sposobu wykonania posadzki powinien być oparty o precyzyjną analizę warunków eksploatacyjnych.

Samo ułożenie płyty betonowej powinno zostać poprzedzone projektem i obliczeniami. Nadmierne skracanie całego procesu projektowego i wykonawczego prowadzić będzie do powstawania wad i usterek nawierzchni oraz do znacznego ograniczenia czasu praktycznego użytkowania posadzki przemysłowej.

Jeden komentarz do “Szyta na miarę posadzka użytkowa

Dodaj komentarz