Artykuły

Czy warto kupować kotły kondensacyjne?

Co lepsze: zwykłe kotły czy kotły kondensacyjne? To zależy od potrzeb i oczekiwań. Zwykłe kotły są wprawdzie o wiele tańsze od kotłów kondensacyjnych, ale zużywają więcej paliwa. W tym artykule piszemy z czego to wynika objaśniając zjawisko kondensacji (zgęszczania) stosowane w kotłach kondensacyjnych. 

Wykorzystanie całej energii zawartej w spalanym paliwie w ten sposób, by jego część, zwana ciepłem utajonym nie uleciała wraz ze  spalinami wymaga skroplenia (kondensacji) pary wodnej. Jest to nieodzowne, ponieważ wówczas spaliny ulegają schłodzeniu do optymalnej temperatury wskutek czego ciepło utajone zostaje zużytkowane. Przyczynę tego stanu rzeczy stanowi fakt, że w procesie skraplania (kondensacji) jest uwalniana energia. Zwykłe kotły nie są wyposażone w tą innowację. Natomiast kotły kondensacyjne są i dlatego wydajniej eksploatują nagromadzone w nich zasoby energetyczne.

Jak wytłumaczyć ponad 100-procentową wydajność kotłów kondensacyjnych?

W danych technicznych kotłów kondensacyjnych sprzedawanych w Europie pojawia się niekiedy wydajność ponad 100-procentowa, co zakrawa o paradoks, gdyż mielibyśmy wówczas do czynienia z maszyną, która wytwarza więcej energii, niż sama jej zużywa. Jak wyjaśnić tę pozorną sprzeczność? Otóż w Europie sprawność kotłów kondensacyjnych nie jest obliczana za pomocą całkowitej ilości energii powstającej przy spalaniu paliwa, zwanej ciepłem spalania, lecz poprzez tzw. wartość opałową. Wartość opałowa jest mniejsza od ciepła spalania o ciepło skraplania pary wodnej, czyli wspomniane już wyżej ciepło utajone. Jeden kocioł może mieć zatem różne parametry sprawnościowe w zależności od tego jakich wielkości się używa do oszacowania jego wydajności. Przykładowo, w USA wydajność kotła rzadko kiedy przekracza 100 %, ponieważ tam- inaczej niż w Europie- odnosi się ją do ciepła spalania, a nie do wartości opałowej. Rozwiązanie amerykańskie wydaje się bardziej funkcjonalne. Dlatego gwoli uniknięcia nieporozumień, w krajach europejskich, w których technika kondensacyjna uległa w ostatnich dekadach wykładniczemu wzrostowi (np. w Holandii) również oblicza się wydajność testowanych urządzeń w ten sposób.

Wszelako nie należy zapominać o tym, że sprawność kotłów kondensacyjnych oblicza się za pomocą wzoru ustalającego stosunek ilości ciepła przekazanego wodzie do ilości ciepła wytwarzanego w procesie spalania. Wraz z pojawieniem się kotłów kondensacyjnych zaczęto uwzględniać obok wartości opałowej również ciepło skraplania pary wodnej, które stanowi  około 11% całego wytworzonego ciepła. Po dodaniu owych 11% możliwe jest uzyskanie sprawności przekraczającej 100%.

Jakie warunki techniczne muszą być spełnione do instalacji kotła kondensacyjnego?

Kotły kondensacyjne różnią się od zwykłych kotłów pod wieloma aspektami. Po pierwsze, są wykonane z innego materiału po to, by ochronić mechanizm ich funkcjonowania przed kwaśnymi skroplinami. Po drugie, parametry wody grzewczej są niższe, niż w zwykłych kotłach.  Wynika to z tego, że w tego typu kotłach temperatura musi być odpowiednio niska, ponieważ spaliny są schładzane przez wodę wracająca z instalacji (fachowo nazywa się to „wydajnym wymiennikiem ciepła”). Graniczna wartość temperatury nazywana jest „punktem rosy”. W praktyce wynosi ona około 56oC – w przypadku spalin z kotłów zasilanych gazem ziemnym, około 52oC – w przypadku spalin z kotłów na gaz płynny, około 47oC – w przypadku spalin z kotłów olejowych. Te różnice determinują kształt instalacji m.in. wielkość grzejników, parametry pompy obiegowej, średnice rur i armatury. Dlatego wybór kotła określonego rodzaju powinien poprzedzać zaprojektowanie instalacji. Prosty manewr, a pozwala uniknąć wielu kłopotów logistycznych.

 

Jeden komentarz do “Czy warto kupować kotły kondensacyjne?

Dodaj komentarz