Artykuły

Przepływomierze przemysłowe: pomiary przepływu mediów w przemyśle

Aby mierzyć przepływ mediów w instalacjach przemysłowych, konieczne jest zastosowanie do tego celu odpowiednich urządzeń określanych jako przepływomierze. Jakie warianty przepływomierzy stosowane są w przemyśle? Gdzie można zakupić wysokiej jakości urządzenia pomiarowe do pomiaru przepływów?

Czym jest przepływomierz?

Pod pojęciem jak przepływomierz znajduje się rodzaj urządzenia pomiarowego, które ma na celu mierzenie przepływów. Sprawdza ono prędkość przepływu, a dodatkowo na podstawie przekroju instalacji, na której jest zamontowany, pozwala na określenie ilości przepływającego medium.

Najczęściej stosowane są przepływomierze przemysłowe – https://www.enko-pomiar.pl/przeplywomierze,65 które używane są w instalacjach przemysłowych. Stosowane są one między innymi w instalacjach komunalnych, w zakładach produkcyjnych, przetwórczych i w innych zakładach, gdzie ważne jest uzyskanie informacji dotyczącej prędkości przepływu.

Za pomocą przepływomierzy przemysłowych można mierzyć przepływ wielu mediów, między innymi wody, ścieków, pary wodnej, gazów, a także specyficznych mediów jak materiały sypkie, materiały gęste, z dużą ilością ciał stałych.

Rodzaje przepływomierzy

Do kategorii przepływomierzy przemysłowych zaliczana jest pełna gama różnych rodzajów urządzeń, których konstrukcja wpływa na sposób prowadzenia pomiarów.

Przepływomierze dzielone są między innymi na:

  • masowe
  • ultradźwiękowe
  • wirowe
  • turbinowe
  • elektromagnetyczne
  • owalno-kołowe

Warto wskazać, żen owoczesne przepływomierze przemysłowe mogą prowadzić pomiary bezdotykowe, co oznacza, że nie muszą one stykać się z medium. Dzięki temu nie są one narażone na zabrudzenie, a także na przedostawanie się medium do środka urządzenia, co przekłada się na jego dokładniejsze pomiary i dłuższą żywotność.

Automatyzacja pomiarów przepływu

Współczesne przepływomierze przemysłowe są w stanie prowadzić przepływ również z wykorzystaniem urządzeń automatyzujących, które pozwalają na powadzenie pomiarów bez konieczności ingerencji użytkownika.

Pomiary pobierane są automatycznie, a ich wyniki przekazywane do systemu, do którego wgląd ma użytkownik. W sytuacji, gdy pomiary nie będą mieściły się we wskazanym limicie, system może zaalarmować użytkownika o nieprawidłowych wynikach.

Gdzie kupować przepływomierze przemysłowe?

Urządzenia jak przepływomierze przemysłowe są dostępne obecnie w wielu różnych sklepach, a także można zamawiać je bezpośrednio u producentów.

Z aktualnymi wariantami przepływomierzy przemysłowych dostępnych w sprzedaży oraz z ich parametrami technicznymi można zapoznać się bliżej w internecie.

Dodaj komentarz