Artykuły

Zawory w przemyśle – funkcje, rodzaje i przeznaczenie

Zawory są elementami armatury o bardzo szerokim zastosowaniu. Są one używane również w przemyśle i określane są wtedy jako zawory przemysłowe. Jakie funkcje mają zawory przemysłowe? Jakie są ich główne rodzaje? O czym należy pamiętać podczas ich doboru?

Zawory przemysłowe – co to jest?

Pod pojęciem jak zawory przemysłowe – http://www.hth-ptt.pl/armatura-przemyslowa/ znajdują się urządzenia zaliczane do kategorii armatury przemysłowej, których zadaniem jest otwieranie i zamykanie wylotów i otworów. Służą one również do regulowania przepływu mediów.

Najczęściej zawory przemysłowe stosowane są w instalacjach przemysłowych, gdzie używane są one do regulowania przepływu mediów płynnych, gazowych.

Gdzie stosuje się zawory przemysłowe?

Zawory przemysłowe są urządzeniami o bardzo rozległym zastosowaniu i spotykane są one w zakładach przemysłowych w różnych branżach.

Najczęściej zawory przemysłowe można zobaczyć w zakładach pracujących z różnymi typami płynów i gazów, na przykład w branży komunalnej, chemicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej, spożywczej, przetwórczej czy wydobywczej i energetycznej.

Rodzaje zaworów przemysłowych

 • Zawory przemysłowe mogą być podzielone na różne rodzaje w zależności od ich konstrukcji:
 • Zawory zamykające – pozwalają na pełne otwarcie albo zamkniecie otworów.
 • Zawory regulacyjne – mają na celu regulowanie przepływu.
 • Zawory rozdzielcze – montowane w miejscu rozgałęzienia się instalacji.
 • Zawory zwrotne – dzięki nim można pozwolić na przepływ mediów tylko w jednym kierunku, by zapobiec ich nawracaniu.
 • Zawory bezpieczeństwa – służą do awaryjnego usuwania mediów w sytuacjach, gdy dojdzie do nadmiernego ciśnienia lub w innych niebezpiecznych przypadkach.
 • Zawory wysokiego ciśnienia – dedykowane do pracy z tymi mediami, które przepływają pod wysokim ciśnieniem.

Jak dobiera się zawory przemysłowe?

W instalacjach przemysłowych bardzo istotne jest właściwe dobranie zaworów, aby mogły one zapewnić maksymalną efektywność oraz bezpieczeństwo pracy.

Aby dobrać właściwe zawory przemysłowe, pod uwagę bierze się poniższe czynniki

 • Ciśnienie robocze,
 • Długość gwintu,
 • Długość zabudowy,
 • Masa,
 • Rozmiar gwintu w calach,
 • Średnica przelotu.

Przy wyborze właściwego typu zaworów przemysłowych trzeba także uwzględnić miejsce jego montażu oraz panujące w nim warunki.

Zawory przemysłowe mogą zostać także uzupełnione o dodatkowe elementy, na przykład o siłowniki, za pomocą których można łatwiej otwierać, zamykać i regulować przepływ mediów. Zawory te mogą być ponadto elementem większego systemu automatyki przemysłowej.

Dodaj komentarz