Artykuły

Nowe parametry techniczne okien w 2017 r.

Od stycznia 2017 roku będą obowiązywać nowe Warunki Techniczne, które zmieniają wymagane parametry techniczne okien. Podpowiadamy, jak powinni zareagować na to inwestorzy, którzy składają wniosek o pozwolenie na budowę, wybierają projekt architektoniczny, czy też planują wybudować dom czy kupić stolarkę. 

Przepisy, które będą obowiązywały od przyszłego roku będą znacznie bardziej restrykcyjne niż obowiązujące obecnie. Zmienią się wytyczne, które dotyczą współczynnika przenikania ciepła Uw, który według rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury jest sukcesywnie obniżany.

Nowe parametry techniczne okien w 2017 r. – zaostrzenie przepisów

Od 1 stycznia 2014 roku w budynkach można montować okna pionowe o współczynniku przenikalności cieplnej Uw, która nie przekracza 1,3 W/m2K, natomiast okna połaciowe 1,5 W/m2K.  W 2017 r. się to zmieni. Wymagania zmienią się na 1,1 W/m2K dla okien pionowych, a 1,3 W/m2K dla połaciowych. Kolejny etap nastąpi w 2021 roku. Współczynnik dla okien pionowych ma wynosić 0,9 W/m2K, zaś połaciowych 1,1 W/m2K.

Celem zaostrzenia przepisów jest poprawa efektywności energetycznej budynków zużywających około 40 procent energii w Europie. Wymagania legislacyjne w stosunku do materiałów budowlanych zmierzają do poprawy energooszczędności. Jest to ponadto ukłon w kierunku upowszechniania budowy domów o niskim zużyciu energii.

Nowe parametry techniczne okien w 2017 r. – rady dla inwestora

Osoby, które planują budowę domu muszą mieć świadomość tego, że okna, podobnie jak inne materiały budowlane, to także elementy projektu budowlanego. Ich parametry muszą być więc zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Po otrzymaniu decyzji na budowę, którą wyda odpowiedni organ administracji (bądź braku sprzeciwu względem zgłoszenia budowy), jesteśmy zobowiązani do tego, aby budować dom zgodnie z projektem budowlanym.

Ważne jest to, aby wiedzieć, iż gdy projekt budowlany został zatwierdzony w 2016 roku, a dom będzie budowany w roku kolejnym, inwestora obowiązują nadal stare zasady. Zwróćmy jednak uwagę na to, że ustalenia warunków technicznych dla budynków to wymagania minimalne. Z tego wynika więc, że przy finalnym wyborze stolarki można rozważyć kupno okien energooszczędnych, które posiadają lepsze parametry niż te, które wskazaliśmy w dokumentacji.

Inwestorzy, którzy w chwili obecnej są na etapie ustaleń z architektem, już teraz powinni zobowiązać go do tego, aby w projekcie zastosował materiały zgodne z zapisami nowych Warunków Technicznych. Osoby, które kupiły projekt np. domu typowego, jednak do tej pory inwestycji nie

Inwestorzy, którzy obecnie są na etapie ustaleń z architektem powinni już teraz zobowiązać go do zastosowania w projekcie materiałów zgodnych z zapisami nowych Warunków Technicznych. Osoby, które kupiły projekt np. domu typowego, ale do tej pory inwestycji nie sfinalizowały i nie wystąpiły o pozwolenie, powinny dokonać adaptacji projektu, która uwzględni nowe Warunki Techniczne.

Nowe parametry techniczne okien w 2017 r. – termin ma znaczenie

Bardzo istotny jest termin uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, bądź też uprawomocnienie się wniosku prowadzenia robót na zgłoszenie. W przypadku, gdy nastąpi on po nowym roku, wówczas projekt musu już spełnić wymogi nowych Warunków Technicznych. Pamiętajmy więc o tym, że projekty architektoniczne, które składane są w ostatnim kwartale, powinny już spełniać nowe wymagania. Jeśli się tak nie stanie, zaryzykujemy odrzuceniem wniosku przez urząd, a tym samym – wydłużenie formalności.

Nowe parametry techniczne okien w 2017 r. – zmiany w ofercie producentów

Od stycznia 2017 roku producenci stolarki będą zobowiązani do dostosowania swoich produktów do nowych wymagań.

fot. Velux

Jeden komentarz do “Nowe parametry techniczne okien w 2017 r.

Dodaj komentarz