ArtykułyBudowaPolecamy

Instalacja fotowoltaiczna na dachu – krok po kroku

Instalacja fotowoltaiczna na dachu to spore przedsięwzięcie. Zanim rozpoczniemy jego realizację, powinniśmy pamiętać o kilku istotnych kwestiach. 

Pierwszym krokiem na drodze do zamontowania instalacji fotowoltaicznej jest złożenie wniosku do przedsiębiorstwa energetycznego. To zagwarantuje nam podłączenie jej do sieci energetycznej. Do niego należy dołączyć plan zabudowy na mapie, a ponadto wpis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu (lub decyzję o warunkach zagospodarowania terenu i zabudowy) oraz dokumentację techniczną dotyczącą parametrów pracy urządzeń.

Instalacja fotowoltaiczna na dachu – ważne są materiały

Planując montaż mikroinstalacji należy wybrać odpowiednie materiały tj. inwerter, system mocowania, zabezpieczenia i przewody. Weźmy także pod uwagę koszty montażu oraz konfiguracji.

Koszty instalacji są dość wysokie, a ich zwrotu możemy oczekiwać po 10 latach jej użytkowania. Najwięcej zapłacimy za moduły fotowoltaiczne. Należy więc pamiętać o wysokiej jakości materiału z jakich zostały wykonane. Istotny jest także ich termin gwarancji. Warto, aby było to kilkanaście lat.

Instalacja fotowoltaiczna na dachu – jaką sieć wybrać

Kolejnym krokiem jest podjęcie decyzji o tym, czy przyłączyć instalację do sieci energetycznej. Jeśli zdecydujemy się na on-grid, wówczas nadwyżka produkowanej energii będzie przekazywana do sieci. W tym wypadku możemy pomyśleć o sprzedaży energii. Pamiętajmy jednak, że jeśli nastąpi przerwa w dostawie prądu, nie będziemy mogli z niej korzystać. Z kolei gdy nasz wybór padnie na off-grid, wtedy nadwyżki energii zostaną magazynowane w akumulatorach. Będziemy mogli z niej korzystać, ale odsprzedać, już nie.  Wybór off-grid wiąże się z wyższymi kosztami z racji na koszt akumulatora.

Na koniec należy poszukać instalatora. Warto sprawdzić jego uprawnienia, które można znaleźć w rejestrach, które prowadzi Urząd Dozoru Technicznego.

fot. materiały prasowe

Dodaj komentarz