Polecamy

Związek Polskie Okna i Drzwi podsumowuje rok 2019

Podsumowanie roku 2019, bariery polskich producentów na rynkach eksportowych i wybory uzupełniające do Zarządu Polskie Okna i Drzwi, to niektóre z tematów ostatniego w tym roku posiedzenia Rady POiD. Posiedzenie połączone ze spotkaniem wigilijnym dla przyjaciół i sympatyków POiD, odbyło się 11 grudnia w Warszawie.

Obrady otworzył prezes zarządu Janusz Komurkiewicz, który zaznaczył, że mijający rok to czas nowoczesnych technologii, przemysłu 4.0, innowacji, ale również tematów związanych z szeroko pojętą ekologią. Tych zagadnień nie zabrakło w inicjatywach podejmowanych przez Związek POiD. Pojawiły się również nowe działania, które są efektem dostosowania się do potrzeb firm członkowskich.

2019 – rok wyzwań

Jak wynika ze szczegółowego sprawozdania, które zaprezentował dyrektor zarządzający POiD Paweł Wróblewski, zrealizowano 100% zaplanowanych działań. Oprócz kluczowych, cyklicznych projektów, Związek Polskie Okna i Drzwi realizuje szereg inicjatyw, których celem jest propagowanie producentów stolarki w środowisku biznesowym. W tym roku kontynuacja prac związanych z wdrożeniem do szkół zawodowych, kierunku o specjalizacji „monter stolarki budowlanej” charakteryzowała się wsparciem w zakresie szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. W tym celu, POiD zaangażowało w projekt również firmy członkowskie, które udostępniają swoje zaplecza szkoleniowe oraz wiedzę ekspertów.

Dzięki rozbudowaniu zaplecza szkoleniowego POiD, już dzisiaj można korzystać ze szkoleń technicznych organizowanych przez POiD przy współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej. Szkolenia, w zależności od tematyki, odbywają się w poszczególnych laboratoriach ITB i mają charakter warsztatowy. Oprócz standardowego programu szkoleniowego uczestnicy maja okazję poznać procesy związane z badaniami technicznymi oraz certyfikacja wyrobów stolarki budowlanej.

Tak szeroka działalność wymaga ciągłego rozwoju również w zakresie komunikacji, zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej. Od połowy roku 2019, związek POiD oprócz działań PR w mediach tradycyjnych rozszerzył komunikacje w mediach społecznościowych, gdzie informuje i ciekawostkach związanych z inicjatywami podejmowanymi na rzecz branży stolarki otworowej oraz z działań firm członkowskich. Członkowie natomiast zauważą intensyfikacje działań mailingowych oraz możliwość promocji wydarzeń firmowych w kalendarium POiD.

Co przed nami?

Zgodnie z harmonogramem posiedzenia, uchwalono budżet na rok 2020. Został przedstawiony program kolejnej edycji MONTERIADY, która odbędzie się 4-7 lutego w ramach Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury 2020. Zatwierdzony został także program XI Kongresu Stolarki Budowlanej. Do Zarządu wpłynęły również m.in. wnioski dotyczące podjęcia działań związanych z tematem barier, z którymi spotykają się polscy producenci na rynkach zagranicznych.

Nowy członek zarządu POiD

Związek Polskie Okna i Drzwi wybrał nowego członka zarządu. Został nim Marcin Strzelec, na co dzień zajmujący stanowisko menadżera zarządzającego grupą produktów w firmie Wiśniowski. Funkcja członka Zarządu w najważniejszej organizacji konsolidującej branżę stolarki, jaką jest Związek Polskie Okna i Drzwi to dla mnie ogromne wyróżnienie, a jednocześnie wyzwanie, którego z dumą się podejmę. Dołożę wszelkich starań, żeby moje doświadczenie i wiedza, w połączeniu z zaangażowaniem w prace zarządu POiD, mogły przyczyniać się do dalszego szybkiego rozwoju organizacji. Jako branża możemy pochwalić się świetnymi produktami, które bez kompleksów mogą konkurować na rynku międzynarodowym, dlatego dla mnie szczególnym wyzwaniem będzie wspieranie projektów związanych z propagowaniem polskich producentów na rynkach zagranicznych. Dzisiaj dziękuję za zaufanie – komentuje swoją nową rolę Marcin Strzelec.

Po zakończeniu obrad Rady odbyło się spotkanie wigilijne członków POiD oraz zaproszonych gości, połączone z tradycyjnym poczęstunkiem.

Dodaj komentarz